Vakantiedagenclaim


Home | Contact

Op 22 februari jl. werd bekend dat Minister Asscher 7 miljoen euro heeft gereserveerd voor werknemers die door de foutieve Nederlandse wetgeving te weinig vakantiedagen hebben opgebouwd. Dit geld wordt gebruikt om de claims van de benadeelde werknemers te voldoen.

De laatste claims tegen de Staat dreigen binnenkort echter te verjaren. Eventuele claims tegen de Staat moeten namelijk binnen vijf jaar nadat de vakantiedagen zijn misgelopen worden ingediend. Daarna is er geen recht meer op vergoeding. Concreet betekent dat dat alle werknemers die na (minstens een half jaar) ziekte uit dienst zijn gegaan vóór 1 maart 2011 en nu nog geen claim hebben ingediend geen recht meer hebben op schadevergoeding.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in alleen al in 2011 nog ruim 30.000 werknemers na twee jaar ziekte zijn ontslagen. Een groot deel van deze (ex) werknemers heeft nu nog recht op schadevergoeding, maar moet dan wel snel in actie komen. Binnenkort verjaart namelijk het recht op schadevergoeding en heeft de Staat niet langer de verplichting om deze (ex) werknemers een schadevergoeding te betalen.

Bent u zelf benadeeld doordat u te weinig vakantiedagen heeft opgebouwd en bent u in 2011 na twee jaar ziekte (minder lang mag ook, maar uw schadevergoeding zal dan lager zijn) ontslagen? Laat uw claim op de Staat dan niet verjaren en stel de Staat alsnog aansprakelijk.
Via onderstaand formulier kunt u kenbaar maken dat u in aanmerking wilt komen voor een vakantiedagenclaim.

Dirkzwager beoordeelt dan of u inderdaad in aanmerking komt voor een claim en neemt n.a.v. het formulier vrijblijvend contact met u op.

 


Gan naar de website van Dirkzwager advocaten & notarissen